335 Sollers Point Road Dundalk, 21222 | 410-282-1496 / 1497

Trang Đầu

Our Lady of La Vang

  • MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN:

  • Năm nay Giáo xứ sẽ tổ chức Mừng Tết Nguyên Đán với lịch như sau:

  • - Lễ Minh Niên: 10:00 giờ sáng Chúa Nhật 7 tháng 2. Sau Thánh lễ sẽ có lì xì, hái lộc đầu năm, văn nghệ và các tiết mục vui Xuân tại Câu Lạc Bộ.LIÊN LẠC:

Linh Mục chánh xứ: Cha JOSEPH TRẦN CHÚC

LỊCH SINH HOẠT CÁC NGÀY CHÚA NHẬT QUANH NĂM:

  • Thánh Lễ I: 9:00 giờ sáng
  • Thánh Lễ II: 11:00 giờ sáng
  • Thánh Lễ mỗi thứ Sáu đầu tháng: 8:00 giờ tối
  • Giải Tội: Nửa giờ trước mỗi Thánh Lễ