335 Sollers Point Road Dundalk, 21222 | 410-282-1496 / 1497

Trang Đầu

Our Lady of La Vang

THÔNG BÁO

 • - Giải tội trong Mùa Chay: Mỗi Chúa Nhật hàng tuần cho đến trước lễ Phục Sinh sẽ có cha giải tội từ 8:30 sáng đến 12:00 giờ trưa.

 • LIÊN LẠC:

  Linh Mục chánh xứ: Cha JOSEPH TRẦN CHÚC

  LỊCH SINH HOẠT CÁC NGÀY CHÚA NHẬT QUANH NĂM:

  • Thánh Lễ I: 9:00 giờ sáng
  • Thánh Lễ II: 11:00 giờ sáng
  • Thánh Lễ mỗi thứ Sáu đầu tháng: 8:00 giờ tối
  • Giải Tội: Nửa giờ trước mỗi Thánh Lễ